Klantgegevens in goede handen

Bewaking van de privacy van klanten en de beveiliging van gegevens heeft voor Inceptivize de hoogste prioriteit. Wij doen er dan ook alles aan deze te waarborgen.

Privacy statement

Inceptivize BV is gevestigd in Nederland, houdt zich daarom te allen tijde aan de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens alleen met uw toestemming;

 • verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is
 • gebruikt gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze verzameld zijn
 • gebruikt cookies alleen ter verhoging van uw gebruikergemak en om het gebruik van de website te
  optimaliseren, nooit voor opslag van wachtwoorden en/of versleutelingen
 • verkoopt geen gegevens, geeft geen gegevens ter inzage en draagt geen gegevens aan derden over
 • beveiligt gegevens met wachtwoorden en/of versleutelingen
 • bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Data beveiliging

Met allerlei beveiligingsmaatregelen en bieden wij u de hoogste mate van zekerheid.

 • Onze enquête tool wordt gehost in een 24 x 7x 365 bewaakt DC2 data center
 • Al onze websites zijn voorzien van SSL beveiligingscertificaten (data encryptie).
 • De koppeling met uw ERP-systeem verloopt via beveiligde (data encryptie) communicatie lijnen.

Inceptivize is lid van de MOA en heeft de internationale gedragscodes ondertekend.

moa