Samen sterker

Betere scores door betrokken en tevreden medewerkers. Een waarheid als een koe. Want de medewerkers van je organisatie bepalen voor een groot gedeelte het succes van je corporatie.

Daarom vertalen wij resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek naar heldere en praktische aanbevelingen. Dit doen we in nauwe samenwerking met jouw organisatie en een HR deskundige. Alles anoniem. Wel zo fijn voor je medewerkers.

Goed leadership begin met luisteren. Naar meningen, verwachtingen en oordelen van medewerkers. Want dat is allemaal van invloed op hun werk. Benut hun potentieel. Gebruik hun specifieke kwaliteiten. Biedt een prettige werkomgeving. Het versterkt de onderlinge betrokkenheid en draagt bij aan een beter imago.

De voordelen:

  • Heldere en praktische aanbevelingen
  • In samenwerking met een HR deskundige
  • Anoniem

Wij onderzoeken de wensen en behoeftes van je medewerkers en bieden handvaten voor het verbeteren van hun tevredenheid.