Disclaimer

De samenstelling van deze website geschiedt met de grootste zorg en aandacht. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Bij voorbaat onze excuses daarvoor.

Inceptivize sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzich verband houdt met de inhoud van deze website dan wel de survey tool.

Terms of use

Deze website, de inhoud van de website en de survey tool zijn intellectueel eigendom van Inceptivize Beheer BV. Het is niet toegestaan deze eigendommen te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Met uw bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.