Aedes Benchmark

De Aedes-benchmark heeft één duidelijk doel: de prestaties van corporaties inzichtelijk maken. Weten hoe corporaties hun middelen besteden. Met harde cijfers. Transparant. Voor gemeenten, huurders en stakeholders. Voor de samenleving. En voor jou als corporatie zelf. Zodat je weet waar je staat ten opzichte van andere corporaties. En je eigen prestaties gericht kunt verbeteren.

Voor deelname aan de Aedes benchmark en verantwoording naar stakeholders, hebben wij twee opties.

1. Quick scan

Meten van de klantbeleving

 • Standaard enquêtes
 • De basis kpi’s zoals door Aedes bepaald
 • E-mail notificatie bij slechte beoordeling
 • Toelichting van de klant
 • Gepersonifieerde enquêtes

2. Quick scan +

Meten van de klantbeleving met verdieping

 • Standaard enquêtes
 • De basis kpi’s zoals door Aedes bepaald
 • Aangevuld met verdiepingsvragen
 • E-mail notificatie bij slechte beoordeling
 • Toelichting van de klant
 • Gepersonifieerde enquêtes
 • Optie koppeling met primair systeem

Wat is het verschil? Het meten van klanttevredenheid met een rapportcijfer geeft een corporatie geen inzicht in de verbetermogelijkheden. De QuickScan + geeft meer inzicht door verdiepende vragen.

Een stap verder

Wil je een stap verder gaan dan alleen verantwoording richting stakeholders zoals Aedes? Goed idee. Want dan kun je pas écht gaan verbeteren.

Wij bieden maatwerk, volledig toegesneden op specifieke wensen en situaties. Met aandacht voor het meten en verbeteren van klantbeleving en imago, maar vooral ook voor je medewerkers. Want zij moeten het straks gaan doen.

Enquêtes worden op jouw processen afgestemd. Online rapportages vertellen de afdelingen dagelijks wat er goed gaat en wat niet. Het managementteam krijgt inzicht in klantwaardering op de belangrijkste beleidsthema’s. Periodiek worden resultaten en verbeterpunten besproken.

Een notificatiemail wordt direct verzonden naar een medewerker bij een slechte score als huurder akkoord geeft. En dat gebeurt niet anoniem. Zodat je direct actie kunt ondernemen als dat nodig is.

Wanneer de door AEDES gestelde normen niet gehaald worden kan er eenvoudig aanvullend telefonisch onderzoek gedaan worden.

En dat alles ondersteund door onze eigen software.

Maatwerk dus:

 • Afgestemd op specifieke wensen en situaties
 • Rekening houdend met Aedes benchmark
 • Scores real-time beschikbaar
 • Inzicht in scores
 • Aanknopingspunten voor verbetering
 • Periodieke klantenpanels
 • In kaart brengen van de wensen en behoeften van huurders
 • Continu meten met enquêtes voor belangrijke thema’s